DUSZPASTERZE

Księża pallotyni:

Ksiądz Lucjan Andrzej Rożek SAC
Rektor Wspólnoty pallotyńskiej, Proboszcz parafii

Ksiądz Marcin Sawicki SAC
viceRektor Wspólnoty pallotyńskiej, wikariusz, duszpasterz młodzieży, katecheta

Ksiądz Marek Tomulczuk SAC
Radca Wspólnoty pallotyńskiej, wikariusz, duszpasterz młodzieży, katecheta, diecezjalny duszpasterz Wspólnot dla Intronizacji NSPJ, duszpasterz powołań

Ksiądz Antoni Czulak SAC
duszpasterz

Ksiądz Karol Świostek SAC
duszpasterz

Ksiądz Stanisław Barcikowski SAC
duszpasterz, rekolekcjonista

Ksiądz Marek Kujawski SAC
duszpasterz Hospicjum Królowej Apostołów

Ksiądz kan. Mirosław Dragiel SAC
kapelan policji, duszpasterz w kościele garnizonowym

Ksiądz Tomasz Stefanowski SAC
wikariusz, katecheta, egzorcysta diecezjalny

Ksiądz Ryszard Robakiewicz SAC
wikariusz, katecheta, duszpasterz dzieci i młodzieży
Ksiądz Paweł Śliżewski SAC
duszpasterz dzieci, katecheta

Ksiądz Artur Wierzbicki SAC
duszpasterz, dyrektor Caritas Pallotyńska Zespół Radom

Siostry zmartwychwstanki:

Siostra Lidia Śpiewak CR
Przełożona Wspólnoty sióstr zmartwychwstanek, katechetka

Siostra Barbara Teresa Pańkowska CR
nauczycielka języka polskiego

Siostra Paulina Fabia CR
zakrystianka
Siostra Maria Magdalena Reda CR
katechetka