OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

3. NIEDZIELA ADWENTU

17 grudnia 2017 r.


Dzisiaj przy wyjściu z kościoła możemy wesprzeć rodziców Kuby – ucznia szóstej klasy naszej Szkoły Podstawowej nr 9.
Kuba jest po operacji usunięcia nowotworu mózgu i dzielnie walczy o życie. Jego leczenie jest bardzo kosztowne.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za każdy dar serca.


Dzisiaj o godz. 1300 Msza święta dla młodzieży
przygotowującej się do sakramentu bierzmowania
i ich rodziców.


Nowenna do Dzieciątka Jezus dziś o godz. 1720,
w tygodniu – podczas Rorat o godz. 600,
a w przyszłą niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 1300.


Roraty dla dzieci od poniedziałku do czwartku o godz. 1645.
Zakończenie Rorat dla dzieci w czwartek.


 Spowiedź przedświąteczna w naszym kościele
od środy do soboty od godz. 1715.


W przyszłą niedzielę, Czwartą Niedzielę Adwentu,
Wigilia Bożego Narodzenia. Zgodnie z wielowiekową tradycją zachęcamy, by w tym dniu powstrzymać się od spożywania pokarmów mięsnych. W Wigilię nie będzie wieczornego Nabożeństwa i Mszy świętej o godz. 1800.


W tym roku ojcowie ministranci nie rozprowadzają opłatków
wigilijnych do wszystkich rodzin naszej parafii. Poświęcone
opłatki można w naszej parafii nabywać w zakrystii i kancelarii,
a dzisiaj także w przedsionku kościoła.


Młodzież oazowa oraz ministranci i lektorzy rozprowadzają
w przedsionku wigilijne sianko. Złożone ofiary są
przeznaczone na wakacyjne rekolekcje dzieci i młodzieży.


W ubiegłą niedzielę składaliśmy ofiary do puszek na pomoc Kościołowi katolickiemu na Wschodzie. Jest to pomoc przede
wszystkim dla naszych Rodaków wywiezionych niegdyś
na dalekie tereny Syberii, Kazachstanu, Armenii, Mołdawii, Gruzji i innych republik post-sowieckich. Naszym Rodakom aktualnie posługuje tam 250 księży diecezjalnych, 320 księży zakonnych, 360 sióstr i 23 braci zakonnych z Polski. Ze złożonych ofiar realizowane są różne projekty związane z budową i remontami kościołów, zakupem paramentów liturgicznych, a także finansowane są wyjazdy dzieci i młodzieży oraz organizowana pomoc charytatywna najbardziej potrzebującym – starszym, samotnym – w postaci żywności czy leków. Polacy, którzy niegdyś przymusowo zostali wywiezieni w dalekie strony,
ciągle kultywują wiarę katolicką, polski język oraz polską tradycję. Dziękujemy wszystkim za złożone ofiary.