KALENDARZ LITURGICZNY

SIERPIEŃ 2017 r.


czwartek 17 sierpnia 2017
Czwartek XIX tygodnia Okresu Zwykłego
Joz 3,7-10a.11.13-17. / Ps 114(113A),1-2.3-4.5-6. / Mt 18,21-35.19,1.


piątek 18 sierpnia 2017
Piątek XIX tygodnia Okresu Zwykłego
Joz 24,1-13. / Ps 136(135),1-3.16-18.21-22.24. / Mt 19,3-12.


sobota 19 sierpnia 2017
Sobota XIX tygodnia Okresu Zwykłego
Joz 24,14-29. / Ps 16(15),1-2a.5.7-8.11. / Mt 19,13-15.


niedziela 20 sierpnia 2017
Dwudziesta Niedziela zwykła
Iz 56,1.6-7. / Ps 67(66),2-3.5.6.8. / Rz 11,13-15.29-32. / Mt 15,21-28.


poniedziałek 21 sierpnia 2017
Poniedziałek XX tygodnia Okresu Zwykłego
Sdz 2,11-19. / Ps 106(105),34-35.36-37.39-40.43ab.44. / Mt 19,16-22.


wtorek 22 sierpnia 2017
Wtorek XX tygodnia Okresu Zwykłego
Sdz 6,11-24a. / Ps 85(84),9.11-12.13-14. / Mt 19,23-30.


środa 23 sierpnia 2017
Środa XX tygodnia Okresu Zwykłego
Sdz 9,6-15. / Ps 21(20),2-3.4-5.6-7. / Mt 20,1-16a.


czwartek 24 sierpnia 2017
Święto św. Bartłomieja Apostoła
Ap 21,9b-14. / Ps 145(144),10-11.12-13ab.17-18. / J 1,45-51.


piątek 25 sierpnia 2017
Piątek XX tygodnia Okresu Zwykłego
Rt 1,1.3-6.14b-16.22. / Ps 146(145),5-6.7.8-9a.9bc-10. / Mt 22,34-40.


sobota 26 sierpnia 2017
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
Rt 2,1-3.8-11.4,13-17. / Ps 128(127),1-2.3.4.5. / Mt 23,1-12.


niedziela 27 sierpnia 2017
Dwudziesta pierwsza Niedziela zwykła
Iz 22,19-23. / Ps 138(137),1-2a.2bc-3.6.8bc. / Rz 11,33-36. / Mt 16,13-20.


poniedziałek 28 sierpnia 2017
Poniedziałek XXI tygodnia Okresu Zwykłego
1 Tes 1,1-5.8b-10. / Ps 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Mt 23,13-22.


wtorek 29 sierpnia 2017
Męczeństwo św. Jana Chrzciciela – wspomnienie obowiązkowe
Jr 1,17-19. / Ps 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17. / Mk 6,17-29.


środa 30 sierpnia 2017
Środa XXI tygodnia Okresu Zwykłego
1 Tes 2,9-13. / Ps 139(138),7-8.9-10.11-12ab. / Mt 23,27-32.


czwartek 31 sierpnia 2017
Czwartek XXI tygodnia Okresu Zwykłego
1 Tes 3,7-13. / Ps 90(89),3-4.12-13.14.17. / Mt 24,42-51.
 


WRZESIEŃ 2017 r.


piątek 01 września 2017
Piątek XXI tygodnia Okresu Zwykłego
1 Tes 4,1-8. / Ps 97(96),1.2b.5-6.10.11-12. / Mt 25,1-13.
 


sobota 02 września 2017
Sobota XXI tygodnia Okresu Zwykłego
1 Tes 4,9-12. / Ps 98(97),1.7-8.9. / Mt 25,14-30.
 


niedziela 03 września 2017
Dwudziesta druga Niedziela zwykła
Jr 20,7-9. / Ps 63(62),2.3-4.5-6.8-9. / Rz 12,1-2. / Mt 16,21-27.
 


poniedziałek 04 września 2017
Poniedziałek XXII tygodnia Okresu Zwykłego
1 Tes 4,13-18. / Ps 96(95),1.3.4-5.11-12.13. / Łk 4,16-30.
 


wtorek 05 września 2017
Wtorek XXII tygodnia Okresu Zwykłego
1 Tes 5,1-6.9-11. / Ps 27(26),1.4.13-14. / Łk 4,31-37.
 


środa 06 września 2017
Środa XXII tygodnia Okresu Zwykłego
Kol 1,1-8. / Ps 52(51),10.11. / Łk 4,38-44.
 


czwartek 07 września 2017
Czwartek XXII tygodnia Okresu Zwykłego
Kol 1,9-14. / Ps 98(97),2-3ab.3cd-4.5-6. / Łk 5,1-11.
 


piątek 08 września 2017
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Mi 5,1-4a. / Ps 13(12),6ab.6cd. / Mt 1,1-16.18-23.
Narodzenie Najświętszej Maryi Panny
 


sobota 09 września 2017
Sobota XXII tygodnia Okresu Zwykłego
Kol 1,21-23. / Ps 54(53),3-4.6.8. / Łk 6,1-5.
 


niedziela 10 września 2017
Dwudziesta trzecia Niedziela zwykła
Ez 33,7-9. / Ps 95(94),1-2.6-7.8-9. / Rz 13,8-10. / Mt 18,15-20.
 


poniedziałek 11 września 2017
Poniedziałek XXIII tygodnia Okresu Zwykłego
Kol 1,24-29.2,1-3. / Ps 62(61),6-7.9. / Łk 6,6-11.
 


wtorek 12 września 2017
Wtorek XXIII tygodnia Okresu Zwykłego
Kol 2,6-15. / Ps 145(144),1-2.8-9.10-11. / Łk 6,12-19.
 


środa 13 września 2017
Środa XXIII tygodnia Okresu Zwykłego
Kol 3,1-11. / Ps 145(144),2-3.10-11.12-13ab. / Łk 6,20-26.
 


czwartek 14 września 2017
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Lb 21,4b-9. / Ps 78(77),1-2.34-35.36-37.38. / J 3,13-17.
 


piątek 15 września 2017
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
Hbr 5,7-9. / Ps 31(30),2-3a.3bc-4.5-6.15-16.20. / J 19,25-27.
Matkę Bożą Bolesną
 


sobota 16 września 2017
Sobota XXIII tygodnia Okresu Zwykłego
1 Tm 1,15-17. / Ps 113(112),1-2.3-4.5a.6-7. / Łk 6,43-49.
 


niedziela 17 września 2017
Dwudziesta czwarta Niedziela zwykła
Syr 27,30.28,1-7. / Ps 103(102),1-2.3-4.9-10.11-12. / Rz 14,7-9. / Mt 18,21-35.
 


poniedziałek 18 września 2017
Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski
1 Tm 2,1-8. / Ps 28(27),2.7.8-9. / Łk 7,1-10.
 


wtorek 19 września 2017
Wtorek XXIV tygodnia Okresu Zwykłego
1 Tm 3,1-13. / Ps 101(100),1-2ab.2cd-3ab.5.6. / Łk 7,11-17.
 


środa 20 września 2017
Środa XXIV tygodnia Okresu Zwykłego
1 Tm 3,14-16. / Ps 111(110),1-2.3-4.5-6. / Łk 7,31-35.
 


czwartek 21 września 2017
Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
Ef 4,1-7.11-13. / Ps 19(18),2-3.4-5. / Mt 9,9-13.
 


piątek 22 września 2017
Piątek XXIV tygodnia Okresu Zwykłego
1 Tm 6,2c-12. / Ps 49(48),6-7.8-10.17-18.19-20. / Łk 8,1-3.
 


sobota 23 września 2017
Sobota XXIV tygodnia Okresu Zwykłego
1 Tm 6,13-16. / Ps 100(99),2.3.4.5. / Łk 8,4-15.
 


niedziela 24 września 2017
Dwudziesta piąta Niedziela zwykła
Iz 55,6-9. / Ps 145(144),2-3.8-9.17-18. / Flp 1,20c-24.27a. / Mt 20,1-16a.
 


poniedziałek 25 września 2017
Poniedziałek XXV tygodnia Okresu Zwykłego
Ezd 1,1-6. / Ps 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Łk 8,16-18.
 


wtorek 26 września 2017
Wtorek XXV tygodnia Okresu Zwykłego
Ezd 6,7-8.12b.14-20. / Ps 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Łk 8,19-21.
 


środa 27 września 2017
Środa XXV tygodnia Okresu Zwykłego
Ezd 9,5-9. / Tb 13,2.3-4a.4bcd.5.8. / Łk 9,1-6.
 


czwartek 28 września 2017
Czwartek XXV tygodnia Okresu Zwykłego
Ag 1,1-8. / Ps 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Łk 9,7-9.
 


piątek 29 września 2017
Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
Dn 7,9-10.13-14. / Ps 138(137),1-2a.2bc-3.4-5. / J 1,47-51.
 


sobota 30 września 2017
Sobota XXV tygodnia Okresu Zwykłego
Za 2,5-9.14-15a. / Jr 31,10.11-12ab.13. / Łk 9,43b-45.
 


PAŹDZIERNIK 2017 r.


niedziela 01 października 2017
Dwudziesta szósta Niedziela zwykła
Ez 18,25-28. / Ps 25(24),4bc-5.6-7.8-9. / Flp 2,1-11. / Mt 21,28-32.
 


poniedziałek 02 października 2017
Świętych Aniołów Stróżów – wspomnienie obowiązkowe
Wj 23,20-23. / Ps 91(90),1-2.3-4.5-6.10-11. / Mt 18,1-5.10.
 


wtorek 03 października 2017
Wtorek XXVI tygodnia Okresu Zwykłego
Za 8,20-23. / Ps 87(86),1-3.4-5.6-7. / Łk 9,51-56.
 


środa 04 października 2017
Środa XXVI tygodnia Okresu Zwykłego
Ne 2,1-8. / Ps 137(136),1-2.3.4-5.6. / Łk 9,57-62.
 


czwartek 05 października 2017
Czwartek XXVI tygodnia Okresu Zwykłego
Ne 8,1-4a.5-6.7b-12. / Ps 19(18),8.9.10.11. / Łk 10,1-12.
 


piątek 06 października 2017
Piątek XXVI tygodnia Okresu Zwykłego
Ba 1,15-22. / Ps 79(78),1-2.3-5.8.9. / Łk 10,13-16.
 


sobota 07 października 2017
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
Ba 4,5-12.27-29. / Ps 69(68),33-35.36-37. / Łk 10,17-24.


 
 

  C. D. N.