KALENDARZ LITURGICZNY

  CZERWIEC 2017 r.


niedziela 18 czerwca 2017
Jedenasta Niedziela Zwykła
Wj 19,2-6a. / Ps 100(99),2-3.4-5. / Rz 5,6-11. / Mt 9,36-38.10,1-8.


poniedziałek 19 czerwca 2017
Poniedziałek XI tygodnia Okresu Zwykłego
2 Kor 6,1-10. / Ps 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Mt 5,38-42.


wtorek 20 czerwca 2017
Wtorek XI tygodnia Okresu Zwykłego
2 Kor 8,1-9. / Ps 146(145),1b.2.5.6b.6c.7-8.9a. / Mt 5,43-48.


środa 21 czerwca 2017
Środa XI tygodnia Okresu Zwykłego
2 Kor 9,6-11. / Ps 112(111),1-2.3-4.9. / Mt 6,1-6.16-18.


czwartek 22 czerwca 2017
Czwartek XI tygodnia Okresu Zwykłego
2 Kor 11,1-11. / Ps 111(110),1-2.3-4.7-8. / Mt 6,7-15.


piątek 23 czerwca 2017
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
Pwt 7,6-11. / Ps 103(102),1-2.3-4.6-7.8.10. / 1 J 4,7-16. / Mt 11,25-30.


sobota 24 czerwca 2017
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
Iz 49,1-6. / Ps 139(138),1-3.13-14ab.14c-15. / Dz 13,22-26. / Łk 1,57-66.80.
Narodzenie św. Jana Chrzciciela


niedziela 25 czerwca 2017
Dwunasta Niedziela zwykła
Jr 20,10-13. / Ps 69(68),8-10.14.17.33-35. / Rz 5,12-15. / Mt 10,26-33.


poniedziałek 26 czerwca 2017
Poniedziałek XII tygodnia Okresu Zwykłego
Rdz 12,1-9. / Ps 33(32),12-13.18-19.20.22. / Mt 7,1-5.


wtorek 27 czerwca 2017
Wtorek XII tygodnia Okresu Zwykłego
Rdz 13,2.5-18. / Ps 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5. / Mt 7,6.12-14.


środa 28 czerwca 2017
Środa XII tygodnia Okresu Zwykłego
Rdz 15,1-12.17-18. / Ps 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Mt 7,15-20.


czwartek 29 czerwca 2017
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Dz 12,1-11. / Ps 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / 2 Tm 4,6-8.17-18. / Mt 16,13-19.


piątek 30 czerwca 2017
Piątek XII tygodnia Okresu Zwykłego
Rdz 17,1.9-10.15-22. / Ps 128(127),1-2.3.4-5. / Mt 8,1-4.LIPIEC 2017 r.


sobota 01 lipca 2017
Sobota XII tygodnia Okresu Zwykłego
Rdz 18,1-15. / Łk 1,46-47.48-49.50.53.54-55. / Mt 8,5-17.


niedziela 02 lipca 2017
Trzynasta Niedziela zwykła
2 Krl 4,8-11.14-16a. / Ps 89(88),2-3.16-17.18-19. / Rz 6,3-4.8-11. / Mt 10,37-42.


poniedziałek 03 lipca 2017
Święto św. Tomasza Apostoła
Ef 2,19-22. / Ps 117(116),1.2. / J 20,24-29.


wtorek 04 lipca 2017
Wtorek XIII tygodnia Okresu Zwykłego
Rdz 19,15-29. / Ps 26(25),2-3.9-10.11-12. / Mt 8,23-27.


środa 05 lipca 2017
Środa XIII tygodnia Okresu Zwykłego
Rdz 21,5.8-20. / Ps 34(33),7-8.10-11.12-13. / Mt 8,28-34.


czwartek 06 lipca 2017
Czwartek XIII tygodnia Okresu Zwykłego
Rdz 22,1-19. / Ps 115(113B),1-2.3-4.5-6.8-9. / Mt 9,1-8.


piątek 07 lipca 2017
Piątek XIII tygodnia Okresu Zwykłego
Rdz 23,1-4.19.24,1-8.62-67. / Ps 106(105),1-2.3-4a.4b-5. / Mt 9,9-13.


sobota 08 lipca 2017
Sobota XIII tygodnia Okresu Zwykłego
Rdz 27,1-5.15-29. / Ps 135(134),1-2.3-4.5-6. / Mt 9,14-17.


niedziela 09 lipca 2017
Czternasta Niedziela zwykła
Za 9,9-10. / Ps 145(144),1-2.8-9.10-11.13cd-14. / Rz 8,9.11-13. / Mt 11,25-30.


poniedziałek 10 lipca 2017
Poniedziałek XIV tygodnia Okresu Zwykłego
Rdz 28,10-22a. / Ps 91(90),1-2.3-4.14-15ab. / Mt 9,18-26.


wtorek 11 lipca 2017
Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
Rdz 32,22-32. / Ps 17(16),1.2-3.6-7.8b.15. / Mt 9,32-38.


środa 12 lipca 2017
Środa XIV tygodnia Okresu Zwykłego
Rdz 41,55-57.42,5-7a.17-24a. / Ps 33(32),2-3.10-11.18-19. / Mt 10,1-7.


czwartek 13 lipca 2017
Czwartek XIV tygodnia Okresu Zwykłego
Rdz 44,18-21.23b-29.45,1-5. / Ps 105(104),16-17.18-19.20-21. / Mt 10,7-15.


piątek 14 lipca 2017
Piątek XIV tygodnia Okresu Zwykłego
Rdz 46,1-7.28-30. / Ps 37(36),3-4.18-19.27-28.39-40. / Mt 10,16-23.


sobota 15 lipca 2017
Sobota XIV tygodnia Okresu Zwykłego
Rdz 49,29-32.50,15-26a. / Ps 105(104),1-2.3-4.6-7. / Mt 10,24-33.


niedziela 16 lipca 2017
Piętnasta Niedziela zwykła
Iz 55,10-11. / Ps 65(64),10abcd.10e-11.12-13.14. / Rz 8,18-23. / Mt 13,1-23.


poniedziałek 17 lipca 2017
Poniedziałek XV tygodnia Okresu Zwykłego
Wj 1,8-14.22. / Ps 124(123),1-3.4-6.7-8. / Mt 10,34-42.11,1.


wtorek 18 lipca 2017
Wtorek XV tygodnia Okresu Zwykłego
Wj 2,1-15a. / Ps 69(68),3.14.30-31.33-34. / Mt 11,20-24.


środa 19 lipca 2017
Środa XV tygodnia Okresu Zwykłego
Wj 3,1-6.9-12. / Ps 103(102),1-2.3-4.6-7. / Mt 11,25-27.


czwartek 20 lipca 2017
Czwartek XV tygodnia Okresu Zwykłego
Wj 3,13-20. / Ps 105(104),1.5.8-9.24-25.26-27. / Mt 11,28-30.


piątek 21 lipca 2017
Piątek XV tygodnia Okresu Zwykłego
Wj 11,10.12,1-14. / Ps 116(115),12-13.15-16bc.17-18. / Mt 12,1-8.


sobota 22 lipca 2017
Św. Marii Magdaleny – wspomnienie obowiązkowe
Pnp 3,1-4a. / Ps 63(62),2.3-4.5-6.8-9. / J 20,1-2.11-18.


niedziela 23 lipca 2017
Szesnasta Niedziela zwykła
Mdr 12,13.16-19. / Ps 86(85),5-6.9-10.15-16a. / Rz 8,26-27. / Mt 13,24-43.


poniedziałek 24 lipca 2017
Poniedziałek XVI tygodnia Okresu Zwykłego
Wj 14,5-18. / Wj 15,1-2.3-4.5-6. / Mt 12,38-42.


wtorek 25 lipca 2017
Święto św. Jakuba Apostoła
2 Kor 4,7-15. / Ps 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Mt 20,20-28.


środa 26 lipca 2017
Środa XVI tygodnia Okresu Zwykłego
Wj 16,1-5.9-15. / Ps 78(77),18-19.23-24.25-26.27-28. / Mt 13,1-9.


czwartek 27 lipca 2017
Czwartek XVI tygodnia Okresu Zwykłego
Wj 19,1-2.9-11.16-20b. / Dn 3,52.53.54.55.56. / Mt 13,10-17.


piątek 28 lipca 2017
Piątek XVI tygodnia Okresu Zwykłego
Wj 20,1-17. / Ps 19(18),8.9.10.11. / Mt 13,18-23.


sobota 29 lipca 2017
Św. Marty – wspomnienie obowiązkowe
1 J 4,7-16. / Ps 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9.10-11. / J 11,19-27.


niedziela 30 lipca 2017
Siedemnasta Niedziela zwykła
1 Krl 3,5.7-12. / Ps 119(118),57.72.76-77.127-128.129-130. / Rz 8,28-30. / Mt 13,44-52.


poniedziałek 31 lipca 2017
Poniedziałek XVII tygodnia Okresu Zwykłego
Wj 32,15-24.30-34. / Ps 106(105),19-20.21-22.23. / Mt 13,31-35.SIERPIEŃ 2017 r.


wtorek 01 sierpnia 2017
Poniedziałek XVII tygodnia Okresu Zwykłego
Wj 33,7-11.34,5b-9.28. / Ps 103(102),6-7.8-9.10-11.12-13. / Mt 13,36-43.


środa 02 sierpnia 2017
Poniedziałek XVII tygodnia Okresu Zwykłego
Wj 34,29-35. / Ps 99(98),5.6.7.9. / Mt 13,44-46.


czwartek 03 sierpnia 2017
Poniedziałek XVII tygodnia Okresu Zwykłego
Wj 40,16-21.34-38. / Ps 84(83),3.4.5-6a.8a.11. / Mt 13,47-53.


piątek 04 sierpnia 2017
Piątek XVII tygodnia Okresu Zwykłego
Kpł 23,1.4-11.15-16.27.34b-37. / Ps 81(80),3-4.5-6ab.10-11ab. / Mt 13,54-58.


sobota 05 sierpnia 2017
Sobota XVII tygodnia Okresu Zwykłego
Kpł 25,1.8-17. / Ps 67(66),2-3.5.7-8. / Mt 14,1-12.


niedziela 06 sierpnia 2017
Święto Przemienienia Pańskiego
Dn 7,9-10.13-14. / Ps 97(96),1-2.5-6.9. / 2 P 1,16-19. / Mt 17,1-9.


poniedziałek 07 sierpnia 2017
Poniedziałek XVIII tygodnia Okresu Zwykłego
Lb 11,4b-15. / Ps 81(80),12-13.14-15.16-17. / Mt 14,22-36.


wtorek 08 sierpnia 2017
Wtorek XVIII tygodnia Okresu Zwykłego
Lb 12,1-13. / Ps 51(50),3-4.5-6a.6bc-7.12-13. / Mt 15,1-2.10-14.


środa 09 sierpnia 2017
Święto Św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), męczennicy, współpatronki Europy
Lb 13,1-2.25-33.14,1.26-29.34-35. / Ps 106(105),6-7a.13-14.21-22.23. / Mt 15,21-28.


czwartek 10 sierpnia 2017
Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
2 Kor 9,6-10. / Ps 112(111),1-2.5-6.7-8.9. / J 12,24-26.


piątek 11 sierpnia 2017
Piątek XVIII tygodnia Okresu Zwykłego
Pwt 4,32-40. / Ps 77(76),12-13.14-15.16.21. / Mt 16,24-28.


sobota 12 sierpnia 2017
Sobota XVIII tygodnia Okresu Zwykłego
Pwt 6,4-13. / Ps 18(17),2-3a.3bc-4.47.51ab. / Mt 17,14-20.


niedziela 13 sierpnia 2017
Dziewiętnasta Niedziela zwykła
1 Krl 19,9a.11-13a. / Ps 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Rz 9,1-5. / Mt 14,22-33.


poniedziałek 14 sierpnia 2017
Poniedziałek XIX tygodnia Okresu Zwykłego
Pwt 10,12-22. / Ps 147,12-13.14-15.19-20. / Mt 17,22-27.


wtorek 15 sierpnia 2017
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Ap 11,19a.12,1-6a.10ab. / Ps 45(44),10bc.11.12ab.16. / 1 Kor 15,20-26. / Łk 1,39-56.


środa 16 sierpnia 2017
Środa XIX tygodnia Okresu Zwykłego
Pwt 34,1-12. / Ps 66(65),1-3a.5a.8.16-17. / Mt 18,15-20.


czwartek 17 sierpnia 2017
Czwartek XIX tygodnia Okresu Zwykłego
Joz 3,7-10a.11.13-17. / Ps 114(113A),1-2.3-4.5-6. / Mt 18,21-35.19,1.


piątek 18 sierpnia 2017
Piątek XIX tygodnia Okresu Zwykłego
Joz 24,1-13. / Ps 136(135),1-3.16-18.21-22.24. / Mt 19,3-12.


sobota 19 sierpnia 2017
Sobota XIX tygodnia Okresu Zwykłego
Joz 24,14-29. / Ps 16(15),1-2a.5.7-8.11. / Mt 19,13-15.


niedziela 20 sierpnia 2017
Dwudziesta Niedziela zwykła
Iz 56,1.6-7. / Ps 67(66),2-3.5.6.8. / Rz 11,13-15.29-32. / Mt 15,21-28.


poniedziałek 21 sierpnia 2017
Poniedziałek XX tygodnia Okresu Zwykłego
Sdz 2,11-19. / Ps 106(105),34-35.36-37.39-40.43ab.44. / Mt 19,16-22.


wtorek 22 sierpnia 2017
Wtorek XX tygodnia Okresu Zwykłego
Sdz 6,11-24a. / Ps 85(84),9.11-12.13-14. / Mt 19,23-30.


środa 23 sierpnia 2017
Środa XX tygodnia Okresu Zwykłego
Sdz 9,6-15. / Ps 21(20),2-3.4-5.6-7. / Mt 20,1-16a.


czwartek 24 sierpnia 2017
Święto św. Bartłomieja Apostoła
Ap 21,9b-14. / Ps 145(144),10-11.12-13ab.17-18. / J 1,45-51.


piątek 25 sierpnia 2017
Piątek XX tygodnia Okresu Zwykłego
Rt 1,1.3-6.14b-16.22. / Ps 146(145),5-6.7.8-9a.9bc-10. / Mt 22,34-40.


sobota 26 sierpnia 2017
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
Rt 2,1-3.8-11.4,13-17. / Ps 128(127),1-2.3.4.5. / Mt 23,1-12.


niedziela 27 sierpnia 2017
Dwudziesta pierwsza Niedziela zwykła
Iz 22,19-23. / Ps 138(137),1-2a.2bc-3.6.8bc. / Rz 11,33-36. / Mt 16,13-20.


poniedziałek 28 sierpnia 2017
Poniedziałek XXI tygodnia Okresu Zwykłego
1 Tes 1,1-5.8b-10. / Ps 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Mt 23,13-22.


wtorek 29 sierpnia 2017
Męczeństwo św. Jana Chrzciciela – wspomnienie obowiązkowe
Jr 1,17-19. / Ps 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17. / Mk 6,17-29.


środa 30 sierpnia 2017
Środa XXI tygodnia Okresu Zwykłego
1 Tes 2,9-13. / Ps 139(138),7-8.9-10.11-12ab. / Mt 23,27-32.

 
 

  C. D. N.