KALENDARZ LITURGICZNY

PAŹDZIERNIK 2017 r.


niedziela 22 października 2017
Dwudziesta dziewiąta Niedziela zwykła
Iz 45,1.4-6. / Ps 96(95),1.3.4-5.7-8.9-10a.10c. / 1 Tes 1,1-5b. / Mt 22,15-21.


poniedziałek 23 października 2017
Poniedziałek XXIX tygodnia Okresu Zwykłego
Rz 4,20-25. / Łk 1,69-70.71-72.73-75. / Łk 12,13-21.


wtorek 24 października 2017
Wtorek XXIX tygodnia Okresu Zwykłego
Rz 5,12.15b.17-19.20b-21. / Ps 40(39),7-8a.8b-9.10.17. / Łk 12,35-38.


środa 25 października 2017
Środa XXIX tygodnia Okresu Zwykłego
Rz 6,12-18. / Ps 124(123),1-3.4-6.7-8. / Łk 12,39-48.


czwartek 26 października 2017
Czwartek XXIX tygodnia Okresu Zwykłego
Rz 6,19-23. / Ps 1,1-2.3.4.6. / Łk 12,49-53.


piątek 27 października 2017
Piątek XXIX tygodnia Okresu Zwykłego
Rz 7,18-25a. / Ps 119(118),66.68.76.77.93.94. / Łk 12,54-59.


sobota 28 października 2017
Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Ef 2,19-22. / Ps 19(18),2-3.4-5. / Łk 6,12-19.


niedziela 29 października 2017
Trzydziesta Niedziela zwykła
Wj 22,20-26. / Ps 18(17),2-3a.3bc-4.47.51a-51b. / 1 Tes 1,5c-10. / Mt 22,34-40.


poniedziałek 30 października 2017
Poniedziałek XXX tygodnia Okresu Zwykłego
Rz 8,12-17. / Ps 68(67),2.4.6-7ab.20-21. / Łk 13,10-17.


wtorek 31 października 2017
Wtorek XXX tygodnia Okresu Zwykłego
Rz 8,18-25. / Ps 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Łk 13,18-21.


LISTOPAD 2017 r.


środa 01 listopada 2017
Uroczystość Wszystkich Świętych
Ap 7,2-4.9-14. / Ps 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / 1 J 3,1-3. / Mt 5,1-12a.


czwartek 02 listopada 2017
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Mdr 3,1-9. / Ps 27(26),1.4.7.8.9.13-14. / Rz 6,3-9. / Mt 25,31-46.


piątek 03 listopada 2017
Piątek XXX tygodnia Okresu Zwykłego
Rz 9,1-5. / Ps 147,12-13.14-15.19-20. / Łk 14,1-6.


sobota 04 listopada 2017
Sobota XXX tygodnia Okresu Zwykłego
Rz 11,1-2a.11-12.25-29. / Ps 94(93),12-13a.14-15.17-18. / Łk 14,1.7-11.


niedziela 05 listopada 2017
Trzydziesta pierwsza Niedziela zwykła
Ml 1,14b.2,1-2b.8-10. / Ps 131(130),1.2.3. / 1 Tes 2,7b-9.13. / Mt 23,1-12.


poniedziałek 06 listopada 2017
Poniedziałek XXXI tygodnia Okresu Zwykłego
Rz 11,29-36. / Ps 69(68),30-31.33-34.36-37. / Łk 14,12-14.


wtorek 07 listopada 2017
Wtorek XXXI tygodnia Okresu Zwykłego
Rz 12,5-16a. / Ps 131(130),1.2.3. / Łk 14,15-24.


środa 08 listopada 2017
Środa XXXI tygodnia Okresu Zwykłego
Rz 13,8-10. / Ps 112(111),1-2.4-5.9. / Łk 14,25-33.


czwartek 09 listopada 2017
Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – święto
Ez 47,1-2.8-9.12. / Ps 46(45),2-3.5-6.8-9. / J 2,13-22.


piątek 10 listopada 2017
Piątek XXXI tygodnia Okresu Zwykłego
Rz 15,14-21. / Ps 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Łk 16,1-8.


sobota 11 listopada 2017
Sobota XXXI tygodnia Okresu Zwykłego
Rz 16,3-9.16.22-27. / Ps 145(144),2-3.4-5.10-11. / Łk 16,9-15.


niedziela 12 listopada 2017
Trzydziesta druga Niedziela zwykła
Mdr 6,12-16. / Ps 63(62),2.3-4.5-6.7-8. / 1 Tes 4,13-18. / Mt 25,1-13.


poniedziałek 13 listopada 2017
Poniedziałek XXXII tygodnia Okresu Zwykłego
Mdr 1,1-7. / Ps 139(138),1-3.4-6.7-8.9-10. / Łk 17,1-6.


wtorek 14 listopada 2017
Wtorek XXXII tygodnia Okresu Zwykłego
Mdr 2,23-24.3,1-9. / Ps 34(33),2-3.16-17.18-19. / Łk 17,7-10.


środa 15 listopada 2017
Środa XXXII tygodnia Okresu Zwykłego
Mdr 6,2-11. / Ps 82(81),3-4.6-7. / Łk 17,11-19.


czwartek 16 listopada 2017
Czwartek XXXII tygodnia Okresu Zwykłego
Mdr 7,22-30.8,1. / Ps 119(118),89.90.91.130.135.175. / Łk 17,20-25.


piątek 17 listopada 2017
Piątek XXXII tygodnia Okresu Zwykłego
Mdr 13,1-9. / Ps 19(18),2-3.4-5. / Łk 17,26-37.


sobota 18 listopada 2017
Sobota XXXII tygodnia Okresu Zwykłego
Mdr 18,14-16.19,6-9. / Ps 105(104),2-3.36-37.42-43. / Łk 18,1-8.


niedziela 19 listopada 2017
Trzydziesta trzecia Niedziela zwykła
Prz 31,10-13.19-20.30-31. / Ps 128(127),1-2.3.4-5. / 1 Tes 5,1-6. / Mt 25,14-30.


poniedziałek 20 listopada 2017
Poniedziałek XXXIII tygodnia Okresu Zwykłego
1 Mch 1,10-15.41-43.54-57.62-64. / Ps 119(118),53.61.134.150.155.158. / Łk 18,35-43.


wtorek 21 listopada 2017
Wtorek XXXIII tygodnia Okresu Zwykłego
2 Mch 6,18-31. / Ps 3,2-3.4-5.6-7. / Łk 19,1-10.
Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny


środa 22 listopada 2017
Środa XXXIII tygodnia Okresu Zwykłego
2 Mch 7,1.20-31. / Ps 17(16),1.5-6.8b.15. / Łk 19,11-28.


czwartek 23 listopada 2017
Czwartek XXXIII tygodnia Okresu Zwykłego
1 Mch 2,15-29. / Ps 50(49),1-2.5-6.14-15. / Łk 19,41-44.


piątek 24 listopada 2017
Piątek XXXIII tygodnia Okresu Zwykłego
1 Mch 4,36-37.52-59. / 1 Krn 29,10.11abc.11d-12a.12bcd. / Łk 19,45-48.


sobota 25 listopada 2017
Sobota XXXIII tygodnia Okresu Zwykłego
1 Mch 6,1-13. / Ps 9(9A),2-3.4.6.16b.19. / Łk 20,27-40.


niedziela 26 listopada 2017
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
Ez 34,11-12.15-17. / Ps 23(22),1-2a.2b-3.5.6. / 1 Kor 15,20-26.28. / Mt 25,31-46.


poniedziałek 27 listopada 2017
Poniedziałek XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
Dn 1,1-6.8-20. / Dn 3,52.53.54.55.56. / Łk 21,1-4.


wtorek 28 listopada 2017
Wtorek XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
Dn 2,31-45. / Dn 3,57.58.59.60.61. / Łk 21,5-11.


środa 29 listopada 2017
Środa XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28. / Dn 3,62.63.64.65.66.67. / Łk 21,12-19.


czwartek 30 listopada 2017
Święto św. Andrzeja Apostoła
Rz 10,9-18. / Ps 19(18),2-3.4-5. / Mt 4,18-22.


GRUDZIEŃ 2017 r.


piątek 01 grudnia 2017
Piątek XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
Dn 7,2-14. / Dn 3,75.76.77.78.79.80.81. / Łk 21,29-33.


sobota 02 grudnia 2017
Sobota XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
Dn 7,15-27. / Dn 3,82.83.84.85.86.87. / Łk 21,34-36.


niedziela 03 grudnia 2017
Pierwsza Niedziela Adwentu
Iz 63,16b-17.19b.64,2b-7. / Ps 80(79),2ac.3b.15-16.18-19. / 1 Kor 1,3-9. / Mk 13,33-37.


poniedziałek 04 grudnia 2017
Poniedziałek I tygodnia Adwentu
Iz 2,1-5. / Ps 122(121),1-2.3-4a.4b-5.6-7.8-9. / Mt 8,5-11.


wtorek 05 grudnia 2017
Wtorek I tygodnia Adwentu
Iz 11,1-10. / Ps 72(71),2.7-8.12-13.17. / Łk 10,21-24.


środa 06 grudnia 2017
Środa I tygodnia Adwentu
Iz 25,6-10a. / Ps 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Mt 15,29-37.


czwartek 07 grudnia 2017
Czwartek I tygodnia Adwentu
Iz 26,1-6. / Ps 118(117),1.8-9.19-21.25-27a. / Mt 7,21.24-27.


piątek 08 grudnia 2017
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Rdz 3,9-15.20. / Ps 98(97),1.2-3ab.3bc-4. / Ef 1,3-6.11-12. / Łk 1,26-38.


sobota 09 grudnia 2017
Sobota I tygodnia Adwentu
Iz 30,19-21.23-26. / Ps 147(146),1-2.3-4.5-6. / Mt 9,35-38.10,1.6-8.


niedziela 10 grudnia 2017
Druga Niedziela Adwentu
Iz 40,1-5.9-11. / Ps 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / 2 P 3,8-14. / Mk 1,1-8.


poniedziałek 11 grudnia 2017
Poniedziałek II tygodnia Adwentu
Iz 35,1-10. / Ps 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Łk 5,17-26.


wtorek 12 grudnia 2017
Wtorek II tygodnia Adwentu
Iz 40,1-11. / Ps 96(95),1-2.3.10ac.11-12.13. / Mt 18,12-14.


środa 13 grudnia 2017
Środa II tygodnia Adwentu
Iz 40,25-31. / Ps 103(102),1-2.3-4.8.10. / Mt 11,28-30.


czwartek 14 grudnia 2017
Czwartek II tygodnia Adwentu
Iz 41,13-20. / Ps 145(144),1.9.10-11.12-13ab. / Mt 11,11-15.


piątek 15 grudnia 2017
Piątek II tygodnia Adwentu
Iz 48,17-19. / Ps 1,1-2.3.4.6. / Mt 11,16-19.


sobota 16 grudnia 2017
Sobota II tygodnia Adwentu
Syr 48,1-4.9-11. / Ps 80(79),2ac.3b.15-16.18-19. / Mt 17,10-13.


niedziela 17 grudnia 2017
Trzecia Niedziela Adwentu - Gaudete
Iz 61,1-2a.10-11. / Łk 1,46-48.49-50.53-54. / 1 Tes 5,16-24. / J 1,6-8.19-28.


poniedziałek 18 grudnia 2017
Poniedziałek III tygodnia Adwentu
Lb 24,2-7.15-17a. / Ps 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / Mt 21,23-27.


wtorek 19 grudnia 2017
Wtorek III tygodnia Adwentu
So 3,1-2.9-13. / Ps 34(33),2-3.6-7.17-18.19.23. / Mt 21,28-32.


środa 20 grudnia 2017
Środa III tygodnia Adwentu
Iz 45,6b-8.18.21b-25. / Ps 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Łk 7,19-23.


czwartek 21 grudnia 2017
Czwartek III tygodnia Adwentu
Iz 54,1-10. / Ps 30(29),2.4.5-6.11-12a.13b. / Łk 7,24-30.


piątek 22 grudnia 2017
Piątek III tygodnia Adwentu
Iz 56,1-3a.6-8. / Ps 67(66),2-3.5.7-8. / J 5,33-36.

 
 

C. D. N.